Pts

1 2 3 4 5
Igor Trydukh 9 11 10 11 11
Vladyslav Mishchenko 11 6 12 9 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 1 Race to 5 - Igor Trydukh
 • Game 1 Race to 7 - Igor Trydukh
 • Game 1 Race to 9 - Igor Trydukh
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 5 - Igor Trydukh
 • Game 2 Race to 7 - Igor Trydukh
 • Game 2 Race to 9 - Igor Trydukh
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Igor Trydukh
 • Game 3 Race to 5 - Igor Trydukh
 • Game 3 Race to 7 - Igor Trydukh
 • Game 3 Race to 9 - Igor Trydukh
 • Score After Game 3 - 10-12
 • Game 4 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 7 - Igor Trydukh
 • Game 4 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 5 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 5 Race to 7 - Igor Trydukh
 • Game 5 Race to 9 - Igor Trydukh
 • Score After Game 5 - 11-6