Sergey Proshin   Aleksandr Smirnov
2 Ace 4
5 Doppi falli 5
62 62
% punti vinti al 1º servizio
58 58
42 42
Break Point convertiti
44 44

Events

 • Game 1 - Aleksandr Smirnov - breaks to 40
 • Game 2 - Aleksandr Smirnov - holds to love
 • Game 3 - Sergey Proshin - holds to 15
 • Game 4 - Sergey Proshin - breaks to 40
 • Game 5 - Sergey Proshin - holds to love
 • Game 6 - Aleksandr Smirnov - holds to 30
 • Game 7 - Sergey Proshin - holds to 40
 • Game 8 - Aleksandr Smirnov - holds to 40
 • Game 9 - Aleksandr Smirnov - breaks to 40
 • Game 10 - Aleksandr Smirnov - holds to 40
 • Game 11 - Aleksandr Smirnov - breaks to 30
 • Game 12 - Aleksandr Smirnov - holds to 30
 • Game 13 - Sergey Proshin - holds to 40
 • Game 14 - Sergey Proshin - breaks to 15
 • Game 15 - Sergey Proshin - holds to 30
 • Game 16 - Sergey Proshin - breaks to 40
 • Game 17 - Sergey Proshin - holds to 30
 • Game 18 - Aleksandr Smirnov - holds to 15
 • Game 19 - Sergey Proshin - holds to 30
 • Game 20 - Aleksandr Smirnov - holds to 40
 • Game 21 - Sergey Proshin - holds to 40
 • Game 22 - Sergey Proshin - breaks to 40
 • Game 23 - Sergey Proshin - holds to 15
 • Game 24 - Sergey Proshin - breaks to 40
 • Game 25 - Sergey Proshin - holds to 15
 • Game 26 - Aleksandr Smirnov - holds to 15
 • Game 27 - Aleksandr Smirnov - breaks to 40
 • Game 28 - Aleksandr Smirnov - holds to 30
 • Game 29 - Sergey Proshin - holds to love