Oleg Kolivay

Setka Cup 03/27 10:10 - Valerii Merzlikin v Oleg Kolivay 11-6
Setka Cup 03/27 08:40 - Denys Kolodii v Oleg Kolivay 4-11
Setka Cup 03/27 07:10 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay 3-1
Setka Cup 03/27 06:10 - Oleksandr Kolbasenko v Oleg Kolivay 11-8
Setka Cup 03/26 18:42 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay 10-8
Setka Cup 03/26 17:10 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay 3-0
Setka Cup 03/26 16:10 - Oleg Kolivay v Oleksandr Kolbasenko 8-11
Setka Cup 03/26 15:10 - Ihor Skrypal v Oleg Kolivay 2-3
Setka Cup 03/26 14:10 - Oleg Kolivay v Valerii Merzlikin 9-11
Setka Cup 03/22 10:15 - Oleg Kolivay v Valerii Merzlikin 7-11
Setka Cup 03/22 09:15 - Denys Kolodii v Oleg Kolivay 10-7
Setka Cup 03/22 08:15 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay 3-0
Setka Cup 03/22 06:45 - Pavel Lavrynenko v Oleg Kolivay 11-5
Setka Cup 03/21 13:15 - Pavel Lavrynenko v Oleg Kolivay 7-11
Setka Cup 03/21 11:45 - Oleg Kolivay v Denys Kolodii 10-12
Setka Cup 03/21 09:45 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay 11-4
Setka Cup 03/21 07:45 - Valerii Merzlikin v Oleg Kolivay 12-10
Setka Cup 03/21 06:45 - Igor Koshkodan v Oleg Kolivay 6-11
Setka Cup 03/13 13:10 - Oleg Kolivay v Oleksandr Ivchuk 3-11
Setka Cup 03/13 11:10 - Dmytro Smyrnov v Oleg Kolivay 10-12
Setka Cup 03/13 09:10 - Viktor Bereza v Oleg Kolivay 4-11
Setka Cup 03/13 08:10 - Oleg Kolivay v Volodymyr Bilobrov 7-11
Setka Cup 03/13 07:10 - Ilya Parnyvoda v Oleg Kolivay 9-11
Setka Cup 03/11 12:40 - Oleg Kolivay v Igor Trydukh 8-10
Setka Cup 03/11 10:40 - Sergii Stepankov v Oleg Kolivay 9-11
Setka Cup 03/11 09:40 - Oleg Kolivay v Oleksandr Paniotov 11-7
Setka Cup 03/11 08:40 - Valerii Merzlikin v Oleg Kolivay 11-8
Setka Cup 03/11 07:10 - Oleg Kolivay v Ivan Poberii 11-8
Setka Cup 03/04 11:28 - Semen Kosarev v Oleg Kolivay 10-11
Setka Cup 03/04 09:45 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay View