Igor Trydukh

Setka Cup 03/31 10:10 - Igor Trydukh v Ivan Efimenko 0-3
Setka Cup 03/31 09:10 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 03/31 07:40 - Igor Trydukh v Anatolii Nazarov 2-3
Setka Cup 03/31 06:40 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 1-3
Setka Cup 03/31 05:10 - Ivan Efimenko v Igor Trydukh 3-0
Setka Cup 03/30 17:40 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 2-3
Setka Cup 03/30 16:40 - Igor Trydukh v Ivan Efimenko 1-3
Setka Cup 03/30 15:10 - Igor Trydukh v Anatolii Nazarov 0-3
Setka Cup 03/30 14:10 - Ivan Efimenko v Igor Trydukh 3-0
Setka Cup 03/30 12:40 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 2-3
Setka Cup 03/27 11:00 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 3-2
Setka Cup 03/27 10:30 - Ivan Efimenko v Igor Trydukh View
Setka Cup 03/27 08:00 - Oleg Varlamov v Igor Trydukh 3-2
Setka Cup 03/27 07:00 - Igor Trydukh v Ivan Efimenko 0-3
Setka Cup 03/27 06:00 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup 03/26 19:40 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 3-0
Setka Cup 03/26 18:00 - Yaroslav Kerusenko v Igor Trydukh 3-2
Setka Cup 03/26 17:00 - Igor Trydukh v Ivan Efimenko 2-3
Setka Cup 03/26 16:00 - Vadym Koriahin v Igor Trydukh 3-2
Setka Cup 03/26 15:00 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup 03/24 12:15 - Igor Trydukh v Anatolii Nazarov 0-3
Setka Cup 03/24 10:45 - Igor Trydukh v Yaroslav Kerusenko 3-2
Setka Cup 03/24 09:15 - Igor Trydukh v Ivan Efimenko 1-3
Setka Cup 03/24 07:45 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 03/24 06:15 - Igor Trydukh v Oleksandr Kolbasenko 3-2
Setka Cup 03/23 20:15 - Anatolii Nazarov v Igor Trydukh 3-0
Setka Cup 03/23 19:15 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 2-3
Setka Cup 03/23 17:45 - Vadym Koriahin v Igor Trydukh 3-2
Setka Cup 03/23 15:45 - Ivan Efimenko v Igor Trydukh 3-1
Setka Cup 03/23 13:45 - Oleg Varlamov v Igor Trydukh 0-3