Andrii Hordii Andrey Gordiy

Diario Live

TT Cup Ucraina 02/26 06:50 - Vasyl Verbianyi v Andrii Hordii - View
TT Cup Ucraina 02/26 08:00 - Nazarii Danyliuk v Andrii Hordii - View
TT Cup Ucraina 02/26 09:45 - Vasyl Kushnir v Andrii Hordii - View
TT Cup Ucraina 02/26 12:05 - Nazarii Kovalchuk v Andrii Hordii - View

Risultati

TT Cup Ucraina 02/23 20:15 - Andrii Hordii v Nazarii Mosiuk W 3-1
TT Cup Ucraina 02/23 19:05 - Andrii Hordii v Grigory Kuzmenko W 3-1
TT Cup Ucraina 02/23 17:55 - Nazarii Mosiuk v Andrii Hordii W 2-3
TT Cup Ucraina 02/23 16:10 - Dmytro Zeniuk v Andrii Hordii L 3-2
TT Cup Ucraina 02/23 14:25 - Liubomyr Sheshurak v Andrii Hordii W 1-3
TT Cup Ucraina 02/22 20:15 - Nazarii Mosiuk v Andrii Hordii W 2-3
TT Cup Ucraina 02/22 19:05 - Nazarii Mosiuk v Andrii Hordii L 3-2
TT Cup Ucraina 02/22 16:45 - Grigory Kuzmenko v Andrii Hordii W 2-3
TT Cup Ucraina 02/22 15:00 - Dmytro Zeniuk v Andrii Hordii W 2-3
TT Cup Ucraina 02/22 13:50 - Vadim Tokar v Andrii Hordii L 3-1
TT Cup Ucraina 02/20 13:15 - Andrii Hordii v Nazarii Danyliuk W 3-2
TT Cup Ucraina 02/20 12:05 - Andrii Hordii v Volodymyr Plishylo L 0-3