Kazakistan Open Championship

DateRIn Casa v Trasferta-
01/14 11:00 - Ertis Pavlodar v HC Kulager 3-4
01/14 11:00 - HC Almaty v HC Astana 7-0
01/14 11:00 - HC Yertis v HC Kulager 3-4
01/13 13:00 - HC Almaty v HC Astana 12-1
01/13 11:00 - Ertis Pavlodar v HC Kulager 2-3
01/13 11:00 - Ertis Pavlodar v Kulager 2-2
01/09 13:00 - HC Temirtau v Ertis Pavlodar 3-2
01/09 13:00 - HC Almaty v BeyBarys Atyrau 0-3
01/09 07:00 - HC Nomad v HC Astana 9-0
01/08 13:00 - HC Temirtau v Ertis Pavlodar 5-4
01/08 13:00 - HC Almaty v BeyBarys Atyrau 3-1
01/08 07:00 - HC Nomad v HC Astana 12-1
12/25 13:00 - HC Temirtau v HC Astana View
12/24 10:59 - HC Temirtau v HC Astana 7-3
12/21 09:00 - HC Almaty v HC Astana 12-2
12/20 14:00 - HC Almaty v HC Astana 10-2
12/17 11:00 - Ertis Pavlodar v Altai Torpedo 7-1
12/16 11:00 - Ertis Pavlodar v Altai Torpedo 9-2
12/15 13:00 - HC Temirtau v Gornyak Rudnyi 3-2
12/12 13:00 - HC Almaty v HC Kulager 3-1
12/12 13:00 - HC Astana v HC Temirtau 1-9
12/12 13:00 - HC Almaty v Kulager 3-1
12/12 12:30 - Altai Torpedo v Ertis Pavlodar 1-5
12/11 13:00 - HC Almaty v HC Kulager 1-4
12/11 13:00 - HC Astana v HC Temirtau 0-4
12/11 13:00 - HC Almaty v Kulager 1-4
12/11 12:30 - Altai Torpedo v Ertis Pavlodar 1-4
12/08 12:30 - Altai Torpedo v HC Nomad 0-4
12/07 12:30 - Altai Torpedo v HC Nomad 1-3
12/05 12:00 - HC Astana v Irtysh Pavlodar 4-7