Cristina Dinu   Anastasiya Vasylyeva
3 Ace 3
1 Doppi falli 0
66 66
% punti vinti al 1º servizio
79 79
71 71
Break Point convertiti
33 33

Comments

Events

 • Game 1 - Anastasiya Vasylyeva - holds to love
 • Game 2 - Cristina Dinu - holds to 30
 • Game 3 - Cristina Dinu - breaks to 15
 • Game 4 - Anastasiya Vasylyeva - breaks to 30
 • Game 5 - Cristina Dinu - breaks to 30
 • Game 6 - Cristina Dinu - holds to 15
 • Game 7 - Cristina Dinu - breaks to 30
 • Game 8 - Cristina Dinu - holds to 30
 • Game 9 - Cristina Dinu - breaks to love
 • Game 10 - Cristina Dinu - holds to 15
 • Game 11 - Anastasiya Vasylyeva - holds to 40
 • Game 12 - Cristina Dinu - holds to 15
 • Game 13 - Anastasiya Vasylyeva - holds to 15
 • Game 14 - Anastasiya Vasylyeva - breaks to 40
 • Game 15 - Anastasiya Vasylyeva - holds to love
 • Game 16 - Cristina Dinu - holds to love
 • Game 17 - Anastasiya Vasylyeva - holds to 40
 • Game 18 - Cristina Dinu - holds to 40
 • Game 19 - Cristina Dinu - breaks to 30
 • Game 20 - Cristina Dinu - holds to 30