Pts

1 2 3
Sarah Frederikke Vishart 17 21 21
Emilie Hamang 21 17 18

Events

 • Game 1 Race to 5 Points - Sarah Frederikke Vishart
 • Game 1 Tie After 10
 • Game 1 Race to 10 Points - Emilie Hamang
 • Game 1 Lead after 20 - Emilie Hamang
 • Game 1 Race to 15 Points - Emilie Hamang
 • Game 1 Lead after 30 - Emilie Hamang
 • Game 1 Race to 20 Points - Emilie Hamang
 • Score After Game 1 - 17-21
 • Game 2 Race to 5 Points - Sarah Frederikke Vishart
 • Game 2 Lead after 10 - Sarah Frederikke Vishart
 • Game 2 Race to 10 Points - Sarah Frederikke Vishart
 • Game 2 Lead after 20 - Sarah Frederikke Vishart
 • Game 2 Race to 15 Points - Sarah Frederikke Vishart
 • Game 2 Lead after 30 - Sarah Frederikke Vishart
 • Game 2 Race to 20 Points - Sarah Frederikke Vishart
 • Score After Game 2 - 21-17
 • Game 3 Race to 5 Points - Emilie Hamang
 • Game 3 Tie After 10
 • Game 3 Race to 10 Points - Emilie Hamang
 • Game 3 Lead after 20 - Emilie Hamang
 • Game 3 Race to 15 Points - Emilie Hamang
 • Game 3 Lead after 30 - Emilie Hamang
 • Game 3 Race to 20 Points - Sarah Frederikke Vishart