Pts

1 2 3 4
Andrey Slavnov 6 11 11 10
Yuriy Sokolov 11 13 9 12