Pts

1 2 3 4 5
Evgenii Luchinin 11 6 11 9 10
Dmitry Fedorov 9 11 5 11 12

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitry Fedorov
 • Game 1 Race to 5 - Dmitry Fedorov
 • Game 1 Race to 7 - Dmitry Fedorov
 • Game 1 Race to 9 - Evgenii Luchinin
 • Game 1 - Evgenii Luchinin won 11-9
 • 11-9: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Evgenii Luchinin
 • Game 2 Race to 5 - Dmitry Fedorov
 • Game 2 Race to 7 - Dmitry Fedorov
 • Game 2 Race to 9 - Dmitry Fedorov
 • 6-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Evgenii Luchinin
 • Game 3 Race to 5 - Evgenii Luchinin
 • Game 3 Race to 7 - Evgenii Luchinin
 • Game 3 Race to 9 - Evgenii Luchinin
 • Game 3 - Evgenii Luchinin won 11-5
 • 11-5: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Evgenii Luchinin
 • Game 4 Race to 5 - Evgenii Luchinin
 • Game 4 Race to 7 - Evgenii Luchinin
 • Game 4 Race to 9 - Evgenii Luchinin
 • Game 4 - Dmitry Fedorov won 9-11
 • 9-11: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Evgenii Luchinin
 • Game 5 Race to 5 - Evgenii Luchinin
 • Game 5 Race to 7 - Evgenii Luchinin
 • Game 5 Race to 9 - Evgenii Luchinin
 • 10-12: Game 5 Score