Pts

1 2 3 4 5
Aleksei Zhelubenkov 5 5 11 11 9
Evgenii Luchinin 11 11 5 7 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgenii Luchinin
 • Game 1 Race to 5 - Evgenii Luchinin
 • Game 1 Race to 7 - Evgenii Luchinin
 • Game 1 Race to 9 - Evgenii Luchinin
 • Game 1 - Evgenii Luchinin won 5-11
 • 5-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Evgenii Luchinin
 • Game 2 Race to 5 - Evgenii Luchinin
 • Game 2 Race to 7 - Evgenii Luchinin
 • Game 2 Race to 9 - Evgenii Luchinin
 • Game 2 - Evgenii Luchinin won 5-11
 • 5-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 3 Race to 5 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 3 - Aleksei Zhelubenkov won 11-5
 • 11-5: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 4 Race to 7 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 4 Race to 9 - Aleksei Zhelubenkov
 • 11-7: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Evgenii Luchinin
 • Game 5 Race to 5 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 5 Race to 7 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 5 Race to 9 - Aleksei Zhelubenkov
 • 9-11: Game 5 Score