Liu/Xia

Open di Germania DM 12/01 08:00 - Kim/Kong v Liu/Xia 2-0
Open di Germania DM 11/30 08:25 - Liu/Xia v Kang/Konon 2-0
Open di Germania DM 11/29 09:50 - Lin/Pai v Liu/Xia 1-2
Open di Germania DM 08/05 05:42 - Sakuramoto/Takahata v Liu/Xia 21-13
Open di Germania DM 08/04 03:45 - Liu/Xia v Barkah/Sahputri 2-1
Open di Germania DM 08/03 08:15 - Liu/Xia v Murayama/Uratani 2-0
Open di Germania DM 08/02 09:46 - Pak/Rahardja v Liu/Xia 13-21
Open di Germania DM 04/21 09:00 - Huang/Li v Liu/Xia 2-0
Open di Germania DM 04/20 10:16 - Kuo/Ching Lin v Liu/Xia 16-20
Open di Germania DM 04/19 09:10 - Liu/Xia v Hung/Lai 21-4
Open di Germania DM 01/12 09:41 - Maeda/Ono v Liu/Xia 11-8