Open d'Ungheria Femminili 01/17 09:00 Nam Wing Ng v Bernadett Balint 0-0
Open d'Ungheria Femminili 01/17 09:00 Petrissa Solja v Mercedes Nagyvaradi 0-4
Challenger - Ochsenhausen 01/17 08:50 Jakub Kosowski v Lucjan Blaszczyk 0-3
Open d'Ungheria Femminili 01/17 08:46 Yingsha Sun v Ievgeniia Vasylieva 6-6
Open d'Ungheria Femminili 01/17 08:45 Sara Ramirez v Viktoria Pavlovich 4-4
Open d'Ungheria Femminili 01/17 08:00 Wai Yam Minnie Soo v Ke Chen 1-3
Open d'Ungheria Femminili 01/17 08:00 Orsolya Feher v Tze Wing Mak 0-3
Open d'Ungheria Femminili 01/17 08:00 Yun-Ju Lin v Truls Moregard 3-0
Open d'Ungheria Femminili 01/17 08:00 Bence Majoros v Joe Seyfried 3-2
Challenger - Ochsenhausen 01/17 07:30 Tomasz Tomaszuk v Michal Bankosz 10-8
Open d'Ungheria Femminili 01/16 19:25 Pak Nam Ng v Yun-Ju Lin 1-3
Open d'Ungheria Femminili 01/16 19:25 Truls Moregard v Darko Jorgic 3-2
Open d'Ungheria Femminili 01/16 19:25 Patryk Zatowka v Joe Seyfried 0-3
Open d'Ungheria Femminili 01/16 19:25 Tomas Polansky v Bence Majoros 0-3
Open d'Ungheria Femminili 01/16 18:50 Orsolya Feher v Tin-Tin Ho 3-0
Open d'Ungheria Femminili 01/16 18:50 Mariia Tailakova v Ke Chen 0-3
Open d'Ungheria Femminili 01/16 18:50 Natalia Bajor v Tze Wing Mak 1-3
Open d'Ungheria Femminili 01/16 18:50 Wai Yam Minnie Soo v Adina Diaconu 3-1
Open d'Ungheria Femminili 01/16 18:00 Florent Lambiet v Daniel Kriston 4-2
Open d'Ungheria Femminili 01/16 18:00 Florient Lambiet v Daniel Kriston 10-10
Open d'Ungheria Femminili 01/16 18:00 Kirill Skachkov v Konstantinos Angelakis 4-0
Open d'Ungheria Femminili 01/16 18:00 Lubomir Jancarik v Istvan Molnar 4-0
Open d'Ungheria Femminili 01/16 18:00 Grigory Vlasov v Bryan Ho 4-0
Open d'Ungheria Femminili 01/16 17:10 Nima Alamian v Matthew Lehmann 4-2
Open d'Ungheria Femminili 01/16 17:10 Panagiotis Gionis v Daniel Palacios 4-0
Open d'Ungheria Femminili 01/16 17:10 Yang Wang v Filip Cipin 4-0
Open d'Ungheria Femminili 01/16 17:10 Jon Persson v Luka Fucec 4-0
Open d'Ungheria Femminili 01/16 16:20 Benedikt Duda v Dingshuo Liu 0-4
Open d'Ungheria Femminili 01/16 16:20 Cedric Nuytinck v Krisztian Nagy 4-2
Open d'Ungheria Femminili 01/16 16:20 Andrej Gacina v Marton Szita 4-1