Igor Minchenkov

Mosca - Liga Pro 02/21 07:30 - Nikita Lyfenko v Igor Minchenkov 7-11
Mosca - Liga Pro 02/21 06:30 - Igor Minchenkov v Aleksandr Volkov 7-11
Mosca - Liga Pro 02/21 05:00 - Igor Minchenkov v Nikita Lyfenko View
Mosca - Liga Pro 02/21 04:00 - Dmitrii Ignatev v Igor Minchenkov 7-11
Mosca - Liga Pro FNTR Open 02/20 11:10 - Igor Minchenkov v Aleksandr Volkov 6-3
Mosca - Liga Pro FNTR Open 02/20 10:00 - Aleksandr Volkov v Igor Minchenkov 5-10
Mosca - Liga Pro FNTR Open 02/20 09:00 - Alexander Gribkov v Igor Minchenkov 11-7
Mosca - Liga Pro FNTR Open 02/20 08:30 - Igor Minchenkov v Timofey Arteev 9-11
Mosca - Liga Pro 02/12 03:00 - Oleg Nikiforov v Igor Minchenkov 10-4
Mosca - Liga Pro 02/12 02:00 - Igor Minchenkov v Valery Ivanov 10-6
Mosca - Liga Pro 02/12 01:00 - Oleg Nikiforov v Igor Minchenkov 10-11
Mosca - Liga Pro 02/11 23:30 - Igor Minchenkov v Tynchtyk Turabekov 10-9
Mosca - Liga Pro 02/11 22:30 - Dmitry Ignatiev v Igor Minchenkov 11-9
Mosca - Liga Pro 01/24 07:30 - Igor Minchenkov v Aleksandr Volkov 10-5
Mosca - Liga Pro 01/24 06:00 - Igor Minchenkov v Nikolai Zhurba 7-10
Mosca - Liga Pro 01/24 05:30 - Aleksandr Volkov v Igor Minchenkov 6-10
Mosca - Liga Pro 01/24 04:00 - Igor Minchenkov v Oleg Nikiforov 10-3
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/23 11:05 - Igor Minchenkov v Evgeniy Tyurin 11-6
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/23 09:30 - Igor Minchenkov v Andrey Pravednov 3-10
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/23 08:30 - Aleksandr Volkov v Igor Minchenkov 11-10
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/16 11:30 - Igor Minchenkov v Andrey Pravednov 6-11
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/16 09:30 - Igor Minchenkov v Dmitry Petrochenko 10-4
Mosca - Liga Pro FNTR Open 01/16 08:30 - Oleg Nikiforov v Igor Minchenkov 8-11
Mosca - Liga Pro 01/15 03:00 - Andrey Pravednov v Igor Minchenkov 11-7
Mosca - Liga Pro 01/15 01:30 - Andrey Pravednov v Igor Minchenkov 10-7
Mosca - Liga Pro 01/15 00:00 - Igor Minchenkov v Aleksandr Volkov 10-8
Mosca - Liga Pro 01/14 22:30 - Igor Minchenkov v Dmitry Petrochenko 9-7
Mosca - Liga Pro 01/14 21:30 - Tyntchtyk Turabekov v Igor Minchenkov 15-13
Mosca - Liga Pro 01/08 02:00 - Igor Minchenkov v Dmitry Ignatiev 6-9
Mosca - Liga Pro 01/08 01:00 - Ivan Soldatov v Igor Minchenkov 11-7